Komunikat o jakości wody

Komunikat o jakości wody

 

Woda basenowa w Pensjonat Jurkowski Wellness & Spa, os. Równie 1, spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2019r.

(Dz. U. z 2015r. poz.2016) w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych.

Podstawa: badanie próbek wody w dniu: 10.06.2021