UE

„Europejski Fundusz Rolny

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „Rozwój przedsiębiorstwa „Jurkowski” w zakresie doposażenia oraz wprowadzenia innowacyjnych form rekreacyjno-zdrowotnych w oparciu o lokalne zasoby”

mająca na celu rozwój przedsiębiorstwa Jurkowska Rozalia Firma Turystyczno-Usługowa „Jurkowski” Pensjonat *** „Jurkowski” poprzez doposażenie i wprowadzenie innowacyjnych usług w celu poszerzenia istniejącej oferty dla klientów w oparciu o wykorzystanie lokalnych zasobów oraz utworzenie jednego nowego miejsca pracy (1 etat) do momentu złożenia wniosku o płatność ostateczną

współfinansowana jest

ze środków Unii Europejskiej

w ramach działania

Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy  LEADER

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2014-2020.